Nos bières artisanales

Balabiòtt Baìorda (33cl)
Hopped Blanche / 4.8%
4,20 CHF 4,20 CHF 4.2 CHF
Balabiòtt Sciùra (33cl)
Honey Ale / 6.8%
au miel de châtaignier
4,50 CHF 4,40 CHF 4.4 CHF
Lepontina Bianca (33cl)
Weiss / 5.1%
4,00 CHF 3,90 CHF 3.9 CHF
Balabiòtt Rabelòtt (33cl)
IPA / 5.6%
4,20 CHF 4,30 CHF 4.3 CHF
Balabiòtt Ganàssa (33cl)
American Lager / 4.7%
4,20 CHF 4,20 CHF 4.2 CHF
Assortiment Lepontina (Boite de 16x 33cl)
16 bières de la marque Lepontina

54,40 CHF 63,20 CHF 63.2 CHF
Verre Balabiòtt 30cl
Sérigraphié
3,00 CHF 16,00 CHF 16.0 CHF
Assortiment YO-HO (Boite de 12x 35cl)
12 bières de la marque YO-HO
56,40 CHF 67,20 CHF 67.2 CHF
Assortiment Balabiòtt (Boite de 16x 33cl)
16 bières de la marque Balabiòtt
59,20 CHF 70,10 CHF 70.10000000000001 CHF
B2F Peated Scotch Ale (33cl)
Scotch Ale / 7.0%
4,80 CHF 5,00 CHF 5.0 CHF
B2F India Pale Ale (33cl)
IPA / 6.0%
4,40 CHF 4,60 CHF 4.6000000000000005 CHF
B2F American Pale Ale (33cl)
APA / 5.0%
4,40 CHF 4,60 CHF 4.6000000000000005 CHF
B2F Brown Ale (33cl)
Brown Ale / 5.2%
4,40 CHF 4,60 CHF 4.6000000000000005 CHF
B2F Belgian Ale (33cl)
Belgian Ale / 6.4%
4,40 CHF 4,60 CHF 4.6000000000000005 CHF
B2F Red Ale (33cl)
American Amber / 5.5%
4,40 CHF 4,60 CHF 4.6000000000000005 CHF
B2F Pale Ale (33cl)
Pale Ale / 5.3%
4,40 CHF 4,60 CHF 4.6000000000000005 CHF
Lepontina Rossa (Fût 24L)
Bock
145,00 CHF 152,70 CHF 152.70000000000002 CHF
Lepontina Chiara (Fût 24L)
Cream Ale
130,00 CHF 137,90 CHF 137.9 CHF
Lepontina Bianca (Fût 24L)
Weiss
140,00 CHF 145,30 CHF 145.3 CHF
Balabiòtt Sciùra (Fût 24L)
Honey Ale
182,00 CHF 193,30 CHF 193.3 CHF