Nos bières artisanales

Balabiòtt Bìsa (33cl)
Saison / 6.0%
avec menthe citrata des alpes
4,30 CHF 4,10 CHF 4.1 CHF
Balabiòtt Fiòla (33cl)
Golden Ale / 4.6%
4,10 CHF 3,90 CHF 3.9 CHF
Balabiòtt Stèla (33cl)
Winter Warmer / 9.6%
4,80 CHF 5,10 CHF 5.1000000000000005 CHF
B2F Belgian Ale (33cl)
Belgian Ale / 6.4%
4,40 CHF 4,60 CHF 4.6000000000000005 CHF
Balabiòtt Bìsa (Fût 24L)
Mint Saison
172,00 CHF 182,20 CHF 182.20000000000002 CHF
Balabiòtt Bìsa (16x 33cl)
Mint Saison
60,80 CHF 71,90 CHF 71.9 CHF
Doge People Go Over (33cl)
Belgian Ale / 7.2%
3,40 CHF 3,40 CHF 3.4 CHF
Doge People Take Easy (33cl)
Golden Ale / 4.8%
3,30 CHF 3,30 CHF 3.3000000000000003 CHF
Doge Classic Strong Ale (33cl)
Belgian Ale / 7.7%
3,80 CHF 3,80 CHF 3.8000000000000003 CHF
Elav Lapsus (33cl)
Belgian Ale / 7.0%
avec fenouil, menthe et herbes officinales
3,70 CHF 3,70 CHF 3.7 CHF