Nos bières artisanales

Balabiòtt Fumèra (33cl)
Smoked Porter
4,10 CHF 4,10 CHF 4.1 CHF
Balabiòtt Bìsa (33cl)
Mint Saison
4,10 CHF 4,10 CHF 4.1 CHF
Balabiòtt Fiòla (33cl)
Golden Ale
3,90 CHF 3,90 CHF 3.9 CHF
Balabiòtt Stèla (33cl)
Winter Warmer
5,10 CHF 5,10 CHF 5.1000000000000005 CHF
Lepontina Bianca (33cl)
Weiss
4,00 CHF 4,00 CHF 4.0 CHF
Balabiòtt Baìorda (33cl)
Hopped Blanche
4,20 CHF 4,20 CHF 4.2 CHF
Lepontina Rossa (33cl)
Bock
3,90 CHF 3,90 CHF 3.9 CHF
MOMA #01 (33cl)
Italian Grape Ale (IGA)
6,10 CHF 6,10 CHF 6.1000000000000005 CHF
Balabiòtt Sciùra (33cl)
Honey Ale
4,80 CHF 4,80 CHF 4.8 CHF
Balabiòtt Rabelòtt (33cl)
Indian Pale Ale (IPA)
4,30 CHF 4,30 CHF 4.3 CHF
Balabiòtt Ganàssa (33cl)
American Lager
4,20 CHF 4,20 CHF 4.2 CHF
Lepontina Chiara (33cl)
Cream Ale
3,80 CHF 3,80 CHF 3.8000000000000003 CHF
Balabiòtt 40dì (33cl)
Bière de seigle
4,50 CHF 4,50 CHF 4.5 CHF
Assortiment Lepontina (Boite de 16x 33cl)
16 bières de la marque Lepontina

63,20 CHF 63,20 CHF 63.2 CHF
Assortiment Balabiòtt (Boite de 16x 33cl)
16 bières de la marque Balabiòtt
70,10 CHF 70,10 CHF 70.10000000000001 CHF
Lepontina Rossa (Fût 24L)
Bock
152,70 CHF 152,70 CHF 152.70000000000002 CHF
Lepontina Chiara (Fût 24L)
Cream Ale
137,90 CHF 137,90 CHF 137.9 CHF
Lepontina Bianca (Fût 24L)
Weiss
145,30 CHF 145,30 CHF 145.3 CHF
Balabiòtt Sciùra (Fût 24L)
Honey Ale
193,30 CHF 193,30 CHF 193.3 CHF
Balabiòtt 40dì (Fût 24L)
Bière de seigle
182,20 CHF 182,20 CHF 182.20000000000002 CHF